Jānis un Ligita

Tā mēs sagaidījām septīto kopābūšanas gadadienu...

 .